Projekter

Foto: Ard Jongsma

Læs om projekter i Sangkraft Favrskov

Sange i naturen

Sammen med naturvejledere fra Favrskov Kommune arrangerer Sangkraft Favrskov ture til udvalgte naturperler i kommunen. Her kombineres den gode naturoplevelse med baggrundsviden, gode historier og fællessang i den friske luft.

Sangen bliver dermed både kilde til den fælles oplevelse, men også et link til vores fælles kulturarv. Der kræves ingen forudsætninger udover passende tøj, så alle kan være med!

Sang i naturen
Foto: Peter Studstrup
Sangglad mini
Foto: Ard Jongsma

Sangglad mini

Sangglad Mini er for vuggestuer og dagplejer, der ønsker at give sangen en helt central plads i børnenes dagligdag.

Sangglad Mini er et udviklingsforløb for det samlede dagtilbud og et uddannelsesforløb for de professionelle voksne, som børnene har deres dagligdag sammen med.

Det helt overordnede mål med Sangglad Mini er, at sangen skal bidrage til en god start på livet. Det er der forskningsmæssigt belæg for at den kan, når sang og det at synge sammen er en del af børnenes og de voksnes fælles hverdag.

Halloween kæmpekor

Sangkraft Favrskov og Favrskov Musikskole inviterer alle 3. klasser fra kommunens folkeskoler til at synge med, når vi samler et kæmpekor og sammen fejrer Halloween!

Vi vil gerne give børnene en god og sjov sangoplevelse i det store fællesskab, hvor vi sammen får taget på Kulturhus Sløjfen til at lette.

Børnene oplever, hvordan repertoiret først øves ude på skolerne, sidenhen til fælles øvning med den samlede flok elever og sidst, hvordan det store arbejde leder til en fælles optræden og fest, når de på scenen skal synge for familie og venner.

Halloween kaempekor
Foto: Ard Jongsma
Faelles korkoncerter
Foto: Ard Jongsma

Fælles Korkoncerter

Sangkraft Favrskov vil gerne samle vores gode korkræfter i kommunen til fælles koncerter, som både kan inspirere publikum til at være med og forhåbentlig også til samarbejde og fællesskab på tværs af korene.

I efteråret 2023 afholder vi to fælles korkoncerter i hhv. Hammel og Hadsten, og håber de kan bidrage til at skabe synlighed om kommunens kor-kultur.

Fællessang

I Favrskov kommune har vi allerede flere offentligt tilgængelige arrangementer, hvor der synges fællessang fra Højskolesangbogen.

Sangkraft Favrskov vil gerne understøtte muligheden for, at flere får oplevelser med sang og fællesskab, både ved selv at tage initiativ til at skabe nye tilbud, men også ved at invitere lokale aktører til at melde sig på banen, så vi i fællesskab kan give fællessangen nyt liv og gode vilkår.

Dette efterår tilbyder vi konceptet Syng! ved korleder og sanginstruktør Line Groth. Her kan alle være med, når et aktuelt pop-hit på aftenen indstuderes og slutteligt opføres som lille koncert med akkompagnerende band.

Det kræver ingen særlige forudsætninger eller tilhørsforhold til korverdenen, kun lysten til at synge og sammen få en god oplevelse med sang og fællesskab.

Faellessang
Foto: Ard Jongsma
Sundhedssang
Foto: Ard Jongsma

Sundhedssang

Sangkraft Favrskov arbejder for at implementere tilbud inden for sundhedssang.

Vi står lige nu i den undersøgende fase, hvor vi afdækker behov og muligheder for samarbejde, men har allerede ideer vi arbejder med.

Blandt andet vil vi gerne understøtte muligheden for, at motionsformen SANS (en sammentrækning af sang og dans) kan komme på programmet i kommunen – læs mere her: SANS – dans, sang og musik i fællesskab – Sangenshus.

Derudover vil vi se på muligheder for oprettelse af tilbud indenfor den brede sundhedssang. Sangkraft Favrskov følger forskningen tæt blandt andet ved at følge Sangens Hus’ mange projekter og store arbejde med sundhedskor.

Favrskov korfestival

I 2022 fik en flok frivillige fra Hinnerupkoret den fantastiske idé at lave en korfestival for kor i Favrskov Kommune.

Gennem grundigt arbejde og en stor ihærdighed fik de søgt midler og stablet en flot festival på benene i efteråret 2022.

Vi vil gerne støtte lokale initiativer, og vil altså også gerne bakke op om og være samarbejdspartner på dette skønne bidrag til sang- og korlivet i Favrskov Kommune.

Allerede nu er gruppen ved at søge midler og forberede næste korfestival, som kommer til at løbe af stablen i efteråret 2024.

Korfestival
Foto: Karna Atkinson