Om os

Foto: Ard Jongsma

Sangkraft Favrskov – et sangkraftcenter

Sangkraft Favrskov er et helt nyt sangkraftcenter etableret i et samarbejde mellem Favrskov Kommune og Sangens Hus i foråret 2023.

Sang giver mulighed for at skabe bånd og samhørighed på tværs af køn, etnicitet, alder, geografi og sociale lag. Derfor ønsker Sangkraft Favrskov at bruge sangens kraft til at styrke fællesskaber, kunstnerisk udfoldelse, kulturel dannelse, sundhed og trivsel i hele kommunen ved at anerkende og bruge sang som en samfundsressource.  

Vi vil tænke sang som en del af løsningen på forskellige samfundsproblematikker, samtidig med at sang stadig er en anledning til store kunstneriske oplevelser og udfoldelser og noget, man kan blive dygtig til.  

Sangkraft Favrskov vil være et samlingspunkt og bindeled mellem institutioner, foreninger, organisationer og private interessenter, der på forskellige vis arbejder med at fremme sangglæde og sangfællesskaber i Favrskov Kommune. Vi ønsker at udvikle og understøtte målrettede tilbud for både børn, unge, voksne og ældre og samtidig gennem forskellige initiativer samle og styrke fællesskaber på tværs af generationer. Det vil vi blandt andet gøre ved at understøtte vores lokale kor, fællessangens vilkår i Favrskov Kommune og i det hele taget styrke sangfællesskaber for alle – også gennem opkvalificering af både fagpersoner og sangglade borgere. Vi vil understøtte eksisterende tilbud og projekter, invitere borgere og aktører til samskabelse og ideudvikling samt inspirere til og bakke op om lokale, selvstændige initiativer. 

Målet er, at Favrskov Kommunes borgere vil opleve sangen som et fælles sprog, en vedkommende ressource og kilde til fællesskab og livsglæde.

Trods vores helt nye plads i kommunen, oplever vi allerede nu stor opbakning og vilje til samarbejde fra lokale aktører og interessenter. En opbakning der understøtter vores store motivation for at nå bredt ud og i fællesskab udvikle nye måder at mødes om sangen på.

For vi vil gerne være et nysgerrigt sangkraftcenter, der gennem det nærværende møde med borgere og lokalsamfund kan prøve af, gøre os erfaringer og sammen give ideerne liv.

Dreng synger fra sangbog

Hvad er et sangkraftcenter?

Kort fortalt er et sangkraftcenter en organisation, hvor en række lokale kræfter er gået sammen om at skabe mere sang til gavn for lokalområdet. Et sangkraftcenter erstatter ikke noget andet, men lægger til, støtter op og fylder ud der, hvor der er behov, og det bygger bro mellem sangmiljøer i fx musikskole, erhvervsliv, foreningsliv, kirke, bibliotek, kommune, lokale ildsjæle, uddannelsesinstitutioner.

Målet med sangkraftcentrene er at gøre sangen mere tilgængelig i hele Danmark. Man kan se dem som ressourcecentre, der kan drive muligheder og tilbyde landets borgere adgang til en bred vifte af sangfællesskaber.

Det enkelte sangkraftcenter beslutter selv, hvilke sangaktiviteter, der skal søsættes og med hvilke samarbejdspartnere. Sangmiljøerne og kommunerne er forskellige landet over, derfor ser sangkraftcentrene også forskellige ud og har varierende fokus – nogle steder er der masser af fællessangsarrangementer, og andre steder har man måske særlige traditioner op til jul og nytår.

Læs mere om Sangkraft 25’: Sangkraft ’25 – Sangenshus

Læs om andre sangkraftcentre i Danmark: SyngDanmark – Sangenshus

Sangens Hus

Sangens Hus er et nationalt samarbejdsforum for sang. Som en katalysator for sangglæden i Danmark skal Sangens Hus styrke og udvikle sangkultur på alle niveauer og indenfor alle genrer.

Med en bevilling fra Kulturministeriet og bred politisk opbakning fra Folketingets Finansudvalg blev projektet lanceret i august 2013.

Fundamentet for Sangens Hus er et samarbejde mellem alle sangaktører, der kan og vil indgå i et samarbejdsforum med fokus på at fremme sangen i Danmark gennem videndeling, talentudvikling og sangprojekter.

Sangens Hus har sit administrative hovedkvarter i Herning, men arbejder i hele landet, drevet af ønsket om at fremme sangen i al sin mangfoldighed. 

Læs mere: Om Sangens Hus – Sangenshus

Klaver med noder

Organisering

Sangkraft Favrskov er organiseret under Favrskov Musikskole og finansieres af Favrskov Kommune og Sangens Hus, og er desuden en del af det nationale projekt og netværk Sangkraft ´25 under Sangens Hus. 

 

Sangkraft Favrskov er organiseret med et tværfagligt Sangkraftråd, hvis opgave er dels at være bindeled til lokalsamfundet og forskellige aktører i kommunen, dels at være med til at definere de overordnede linjer for projektet og endelig at være ambassadører for projektet og åbne døre til nye samarbejder.

Derudover har Sangkraft Favrskov en styregruppe, der i det daglige lægger strategier, planlægger og udfører projekter.